Д-р Георги Николов Гелов - Изпълнителен директор


 Завършва медицина през 1988г. в МУ гр.Стара Загора.

Придобива специалност по хирургия през 1993г.

Започва работа като ординатор в отделение по хирургия в МБАЛ гр.Хасково, където работи досега.

Специализирал жлъчно-чернодробна, колоректална, лапароскопска и хирургия на щитовидната жлеза.

През 2006г.придобива магистърска степен ”Стопанско управление здравен мениджмънт" във ВТУ ”Св.св.Кирил и Методий”.

МБАЛ - ХАСКОВО 2024 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД