Д-р Теню Манахилов Тянков - старши ординатор


Трудов стаж:

От 1974 год. работи в Очно отделение.

Образование и обучение:

1972 г. – завършил медицина в гр. Пловдив.

1977 г. – придобита специалност по очни болести

Посещение на множество курсове:

- лазер лечение при диабетна ретинопатия

- флуоресцентна ангиография

- ехография

- факоемулсификация при катаракта

Технически умения:  компютърна грамотност

От 2012 г. работи в МЦ “ Хасково” АД – бул. “ Съединение “ № 49

Телефон: 606 842

GSM: 0887547597

МБАЛ - ХАСКОВО 2023 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД