Д-р Димитър Ангелов - лекар ординатор


МБАЛ - ХАСКОВО 2023 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД