Валентина Тончева Недева - старша сестра


Трудов стаж:

От  1980 г. – работи като медицинска сестра в Очно отделение

От 1995 г. – старша медицинска сестра Очно отделение

Образование и обучение:

1979 год. – завършила ПМИ – гр. Хасково – медицинска сестра - общ профил

2010 г. – завършила МУ – Факултет по обществено здраве – гр. Пловдив – “ Управление на здравните грижи “ –

ст. “ Бакалавър ”

2001 г. – завършен курс компютърна грамотност – Информационни технологии и здравеопазване

2003 г. – курс “ Права и отговорности в медицинската практика”.

2004 г. – курс “ Специфични стандарти и изисквания към медицинските сестри, работещи в очни сектори “.

2005 г. – курс “ Управление на персонала – основни функции на ръководителя по здравни грижи. Подбор на персонала ”.

2006 г. – курс “ Управление на персонала – вземане на решения и решаване на проблеми “.

2009 г. – курс “ Защита на пациента и предпазване на персонала от нозокомиални инфекции “.

Технически умения: Владее WINDOWS; WORD; EXEL

Владеене на езици: добро ниво руски и английски език

МБАЛ - ХАСКОВО 2023 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД