Марияна Николова - старша сестра


През 1987г. завършва общ профил "медицинска сестра" в Полувисш медицински институт гр.Хасково.

През 2006 г придобива квалификационна степен "бакалавър" по специалност "Управление на здравните грижи".

През 2010 г. - "Управление на здравните грижи" - магистър към ВМИ гр.Пловдив.

От 1989 г.до 2006 г.работи като мед.сестра в Урологично отделение.

От август  2006 г. до момента – старша медицинска сестра в Урологично отделение.

МБАЛ - ХАСКОВО 2024 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД