Д-р Надя Иванова Вачева - старши ординатор


КВАЛИФИКАЦИИ:

-ЗАВЪРШВА МЕДИЦИНА ПРЕЗ 1983 Г. ВМИ ПЛОВДИВ

-СПЕЦИАЛНОСТ ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ 1988 Г.

-СПЕЦИАЛНОСТ ПО НЕОНАТОЛОГИЯ 1992 Г.

 

-КУРСОВЕ ПО ИНТЕНЗИВНА ТЕРАПИЯ НА НОВОРОДЕНИ

-КУРС ПО ТРАНСФОНТАНЕЛНА ЕХОГРАФИЯ

-УЧАСТИЕ В МНОГОБРОЙНИ КОНГРЕСИ И КОНФЕРЕНЦИИ ПО НЕОНАТОЛОГИЯ И ПЕДИАТРИЯ В СТРАНАТА И ЕВРОПА /ВСИЧКИ НАЦИОНАЛНИ КОНГРЕСИ ПО НЕОНАТОЛОГИЯ И ПЕДИАТРИЯ В ГОДИНИТЕ /,

-50-ТА ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА СРЕЩА НА ESPR-ХАМБУРГ, 2009Г.,

-3 КОНГРЕС НА ПЕДИАТРИЧНИТЕ ОБЩЕСТВА –КОПЕНХАГЕН,2010 Г. ,

- 2 КОНГРЕС НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ НЕОНАТАЛНИ И ПЕРИНАТАЛНИ ОБЩЕСТВА-ИСТАНБУЛ 2010 Г. ,

-5 ЕВРОПЕЙСКИ КОНГРЕС ПО ПЕДИАТРИЯ-ВИЕНА 2011 Г. ,

- ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ ПО ДЕТСКА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ НА ESPGHAN-АЛБЕНА 2011 Г. -ОБУЧЕНИЕ В NESTLE RESEARCH CENTER-ЛОЗАНА 2010 Г.,

- ОБУЧЕНИЕ В DANONE-NUTRICIA RESEARCH CENTER-ВАГЕНИНГЕН ,ХОЛАНДИЯ 2012 Г. ,

-3 МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КЛИНИЧНА НЕОНАТОЛОГИЯ-ТОРИНО 2012Г.

-4 КОНГРЕС НА EAPS –ПОРТО , 2012 Г.

-ЧЛЕН НА ЛЕКАРСКИЯ СЪЮЗ , НА БЪЛГАРСКАТА ПЕДИАТРИЧНА АСОЦИАЦИЯ И АСОЦИАЦИЯТА ПО НЕОНАТОЛОГИЯ

-ПОЛЗВА НЕМСКИ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

-звършен здравен мениджмънт от УНСС-София , Институт за следдипломна квалификация

-ДОБРА КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ-WINDOWS,WORD EXCEL,POWERPOINT


ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:

1983-1996 Г.ОРДИНАТОР В НЕОНАТОЛОГИЧНОТО ОТДЕЛЕНИЕ НА МБАЛ ХАСКОВО АД

1996 Г.ДО МОМЕНТА-НАЧАЛНИК НА НЕОНАТОЛОГИЧНОТО ОТДЕЛЕНИЕ СЛЕД ЯВЯВАНЕ НА КОНКУРСИ

МБАЛ - ХАСКОВО 2024 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД